Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home/psiholog/public_html/wp-content/uploads PSI SANO - psihoterapijski, savjetovališni i edukacijski centar
PSIHOTERAPIJSKI, SAVJETOVALIŠNI I EDUKACIJSKI CENTAR

USLUGE

Individualna geštalt psihoterapija

U našem Centru provodimo uglavnom geštalt psihoterapiju u čijem je središtu pozornosti klijent i njegovi osjećaji. Važno je da klijent posjeduje speremanost za rad na sebi i sudjelovanje u aktivnostima koje predlaže terapeut. Na početku seanse klijent iznosi svoj problem koji postaje tema rada. Koristeći specifične tehnike geštalt pristupa teraput mu pomaže da osvjesti „prepreke“ koje stoje na putu rješavanja problema, odnosno njegovog osobnog rasta.

Geštalt psihoterapija predstavlja specifičan način učenja o sebi, učenja koje je zapravo ljekovito. Temelji se na povjerenju u zdrave kapacitete i sposobnosti pojedinca da svoje osobne i životne teškoće iskoristi kao priliku za osobni rast i napredak. Geštalt psihoterapija omogućava rješavanje aktualnih životnih problema i dovršavanje „nezavšenih poslova“ iz prošlosti, što dovodi do oslobađanja energije za potpuniji i kvalitetniji život u sadašnjosti.

Uspješno se koristi kod zdravih ljudi koji imaju neke probleme ili teškoće, kod pretjerano socijaliziranih i inhibiranih osoba koje se osjećaju napeto ili depresivno, perfekcionisti su ili imaju različite strahove, kod osoba koje nisu zadovoljne sa vlastitim životom te u tretmanu „psihosomatskih“ smetnji, intrapsihičkih konflikata, problema s autoritetima.

Ciljevi geštalt terapije su sazrijevanje i daljnji rast osobe, doživljaj sebe kao cjelovite i potpune osobe u kojoj su objedinjeni osjeti, misli, percepcija, emocije i tijelo te prihvaćanje odgovornosti za ono što radimo, kao i za ono što ne radimo za sebe.

Temeljni pojmovi geštalt psihoterapije su svjesnost i kontakt. Svjesnost nam omogućava osobni rast i razvoj naših potencijala. To se čini opažanjem našeg načina života u sadašnjosti i istraživanjem načina na koji kreiramo vlastite obrasce ponašanja koji nas dovode do osjećaja nezadovoljstva. Kontakt je osnov odnosa kroz koji ljudi rastu i grade svoj identitet. To je iskustvo granice onoga što sam ja u susretu s onim što nisam ja. Način ulaska u kontakt dijelom je određen osobnim „stilom ulaska u kontakt“, a dijelom je proces koji se može mijenjati.

Centralni koncept geštalt terapije je nedjeljivost osobe i njezine okoline. Osoba i njezina okolina čine dinamičnu cjelinu čiji organizator je potreba, odnosno problem. Javljanjem potrebe nastane neravnoteža u polju, obično praćena osjećajem nelagode ili nezadovoljstva. Jedan od osnovnih principa geštalt terapije je „Teorija paradoksalne promjene“ koja smatra da do promjene dolazi onda kad čovjek postane ono što jest, a ne kada pokušava biti ono što nije.

Geštalt terapija ima niz formi i podvrsta: individualna i grupna terapija, terapija za djecu, terapija parova i obiteljska terapija.

Psihoterapija je proces psihičkog osnaživanja osobe koja se suočava s poteškoćama koje ne može prevladati sama, u cilju postupnog prevladavanja problema i postizanja većeg životnog zadovoljstva.


GRUPNA PSIHOTERAPIJA

Iskustvene radionice geštalt terapije

Grupna geštalt psihoterapija predstavlja oblik rada na sebi koji se provodi u grupi. Posebno je pogodna za osobe koje osjećaju strah i napetost u socijalnim situacijama, nedostaje im samopouzdanje, imaju nedovoljno izgrađene socijalne vještine, komunikacijske vještine i sl.

Za razliku od radionica i tečajeva, grupna psihoterapija ima iste ciljeve kao i individualna, a to je osobni rast i odgovornost pojedinca za ono što se dešava u njegovom životu.

Način rada u grupnoj psihoterapiji sličan je kao i kod individualne. Članovi grupe iznose svoja iskustva i doživljaje povezujući ih sa situacijom ovdje i sada, iznose svoje doživljaje vezane uz ono što govore drugi članovi grupe, sudjeluju u različitim eksperimentima… Važno je da su članovi grupe spremni aktivno sudjelovati u onome što se dešava u grupi.

Grupna psihoterapija odvija se u blok seansama koje traju 180 minuta. Grupa se sastoji od 10 do 15 članova.

Trajanje grupne psihoterapije proteže se na više godina. Na kraju svake godine radi se evaluacija onog što se sa svakim članom dešavalo u toku protekle godine nakon čega se zajednički dogovaramo o nastavku terapije.

Prije isključivanja iz grupe potrebno je o tome izvjestiti ostale članove barem 3 seanse prije odlaska.


TERAPIJA PAROVA

Terapija parova namjenjena je svim osobama koje su u ljubavnim, bračnim ili drugim vrstama partnerskih odnosa. Uključivanje u rad s teraputom ima nekoliko prednosti koje mogu pridonjeti kvalitetnijem životu u dvoje.

Jedna od glavnih prednosti je produbljivanje razumijevanja svoje veze i poboljšanje kvalitete odnosa sa partnerom.

Slijedeći važan razlog za uključivanje u ovu vrstu psihoterapije je rješavanje konkretnih problema u odnosima među partnerima poput nedostatka komunikacije i povjerenja, nedostatka romantike ili narušene kvalitete odnosa zbog čestih svađa i konflikata.

Terapeut vam može pomoći da lakše prepoznate probleme i pridonjeti ubrzavanju psiholoških procesa koji će dovesti do napretka u vašoj vezi. Rad sa teraputom pružit će vam dodatni osjećaj potpore i sigurnosti.

Stručno savjeovanje osigurava pogodnu klimu za rast, pogotovo ako nam nedostaje samodiscipline i motivacije.


OBITELJSKA TERAPIJA

Obitelj kao temelj emocionalne zajednice u kojoj živimo osim što nas oblikuje može biti i izvor različitih problema. Problemi obitelji ostavljaju trag u funkcioniranju njenih članova, ali i obitelji kao cjeline.

U takvim situacijama preporuča se terapija u koju su uključeni svi članovi obitelji.

Razlozi dolaska na obiteljsku terapiju mogu biti različiti. Od stresnih životnih situacija poput bolesti, preseljenja, gubitka člana do nedovoljne komunikacije među članovima obitelji, konflikti i sl.


TERAPIJA DJECE

Razvoj i odrastanje djece često donosi različite situacije koje predstavljaju problem djeci i njegovim roditeljima.

Emocionalna osjetljivost, strahovi, neuspjeh u školi, pretjerane reakcije izljeva bijesa i sl. mogu dovesti do otežane prilagodbe djeteta na njegovu okolinu (vrtić, školu, vršnjake…), a s time i do problema u obitelji.

Ponekad dijete nije u mogućnosti pratiti zahtjeve svoje okoline, npr. zbog problema u razvoju, govoru, komunikaciji i sl. pa je važno to prepoznati i na primjeren način mu pomoći.

Rješavanju specifičnih problema djece pristupamo kroz istovremeni rad s djetetom i s njegovim roditeljima.

U uvodnom susretu roditelje se potiče na razumijevanje problema njihovog djeteta, a u zaključnom susretu pokušavamo zajednički pronaći smjernice koje će pomoći djetetu da prevlada poteškoće na koje je naišlo. Važno je biti svjestan na problemi djece većinom nastaju pod utjecajem okoline (najvažniji dio okoline su roditelji), a ista okolina obično ima presudan utjecaj i u njihovom rješavanju.

Većina problema djece razvojne je prirode što znači da ukoliko ih na vrijeme prepoznamo i poduzmemo potrebne korake možemo ih riješiti i time pomoći djetetu u nastavku odrastanja bez prepreka.


O nama

Ines Denona, magistar specijalist kliničke psihologije i geštalt psihoterapeut. U 25 godina rada s ljudima stekla sam različita iskustva i puno toga naučila od svojih klijenata.

Magdalena Denona, stručnjak za odnose s javnošću i medije, NLP Master Trainer, IN, ICI coach i Wingwave coach. Komunikacija je poput umjetnosti koju stvaramo vlastitom autentičnošću.

NAJAVA DOGAĐAJA

There are no upcoming events.

ČLANSTVA I LICENCE

Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR

EMDR terapija predstavlja složeni psihoterapijski pristup koji se sastoji od visoko strukturirane procedure i protokola. Počiva na modelu adaptivnog procesuiranja informacija na način da s terapijskim radom oslobađamo “zamrznutu” disfunkcionalnu memoriju (zamrznute slike, osjećaje, senzacije i iskrivljenju percepciju) te omogućavamo njihovo ponovno povezivanje s mrežom adaptivne memorije. Terapijski rad temelji se na bilateralnoj stimulaciji hemisfera koja se uspostavlja brzim pokretima očiju te na auditivnoj i taktilnoj stimulaciji.

EMDR terapija koristi se kod

 • problema u interpersonalnim odnosima
 • anksioznosti
 • napada panike
 • osjećaja očaja
 • ljutnje
 • žalovanja
 • traumatskih iskustava
 • posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP)
 • fobija
 • manjka povjerenja
 • manjka motivacije
 • straha od samoće
 • depresije i dr.

Terapija desenzitizacije i reprocesiranja uz pomoć brzog pokreta očiju (EMDR) je vrsta intervencije koja se posebno uspješno primjenjuje u terapijskom radu kod osoba s traumatkim iskustvom te je također znanstveno dokazana i medicinski priznata terapijska metoda u radu s traumama.  

Tko je EMDR terapeut?

Psihoterapeut s jednog od psihoterapijskih područja, medicinske ili psihološke struke (liječnik, psihijatar, psiholog, klinički psiholog) koji je od strane Europske asocijacije za EMDR terapiju legitimiran da u radu s klijentima provodi EMDR terapiju. 

Kako prepoznati trebam li EMDR terapiju?

U svakodnevnim okolnostima čovjek prirodno teži prema zdravlju, balansu i ravnoteži. To se također odnosi i na povezanost unutar naše mreže memorije.

Postoje situacije kada se naša memorija ne može adaptivno procesuirati. To su situacije u kojima smo pod doživljajem neudgodnih emocija visokog intenziteta (negativni događaj, nesreća, nasilje, zlostavljanje…) gdje dolazi do blokade odnosno prekida mreže memorije. U takvim situacijama kažmo da nastaju zamrznute slike, osjećaji, senzacija i/ili iskrivljena percepcija u kojoj osjećamo nelagodu i/ili kod nas stvaraju osjećaje uznemirenosti. Ovakvi osjećaji su pokazatelj da je došlo do neprocesuiranog djela memorije i kao takav su jedan od značajnih indikatora da si možemo i trebamo pomoći.

U ovakvim situacijama EMDR terapija nam omogućava da se oslobodi blokirana memorija i ponovno uspostavi povezanost s mrežom adaptivne memorije zbog čega nas vodi prema zdravlju, ravnoteži i zadovoljstvu.

Visoka učinkovitost EMDR terapije

EMDR terapija u radu prati jasne principe, procedure i protokole koji nude visoku učinkovitost u rješavanju problema uz brze i zamjetne pozitivne ishode terapijskog rada.

Vremenska ekonomičnost EMDR terapije

EMDR terapija nudi mogućnost da panirano posvetite svoje vrijeme za rješavanje određenog problema.

Od svojeg terapeuta dobit ćete jasno strukturiran hodogram i trajanje terapije koji je definiran sukladno problemu kojeg rješavate. Terapeut vam predlože potreban broj seansi i dinamiku odvijanja terapije što vam istovremeno otavlja mogućnost da planirate potrebno vrijeme za rješavanjem određenog problema, ali i financijski isplanirate svoju terapiju.

Za rad s traumama potrebno je osam seansi. Jedna seansa traje 90 minuta, a njezina cijena je 350,00 kuna.

PREZENTACIJA EMDR TERAPIJAPsihološka testiranja

Uključuju provođenje i interpretaciju različitih testova namjenjenih za procjenu osobnosti, psihopatoloških procesa, emocionalnih stanja, inteligencije, kognitivnih sposobnosti…

Za psihologijska testiranja karakteristično je da se ne provode bez unaprijed postavljenog cilja i određene svrhe. Najčešće su ona dio dijagnostičkog postupka, procjene određenih sposobnosti kod profesionalne selekcije, upisa u škole, osobina zaposlenika… ili se koriste u istraživačke svrhe.

U centru Psi sano provode se psihologijska testiranja djece i odraslih osoba.

Sudsko vještačenje

Specifičan postupak psihološke procjene koji se provodi na zahtjev suda, državnog odvjetništva, advokata i sl. sa zadatkom koji je definiran u skladu s potrebama sudskog postupka.

Mr.sc. Ines Denona, klinički psiholog i psihoterapeut od 2010. godine stalni je sudski vještak medicinske struke iz područja psihologije.

Psihološko savjetovanje

Našli ste se u nekom problemu koji ne možete riješiti radi prepreka psihološke prirode?

U takvim situacijama može vam pomoći psihološko savjetovanje.

Savjetovanje je kraći oblik rada na sebi u kojem smo usmjereni na razumijevanje problema i okolnosti koje ga potiču ili podržavaju. Cilj savjetovanja je pronaći moguća rješenja za izlazak iz situacije u kojoj ste se našli.

Iako ne ulazimo dublje u pozadinu problema prilika je to da prepoznamo osobne teme na kojim možemo raditi u procesu osobnog rasta.


Online savjetovanje

Noviji oblik psihološke usluge razvio se radi mogućnosti uključivanja u psihološko savjetovanje i psihoterapiju bez dolaska u prostor teraputa.
Ovaj oblik rada naročito je pogodan za osobe koje su fizički udaljene ili se zbog nekih drugih razloga ne mogu uključiti u klasično psihološko savjetovanje, npr. pomorci, ljudi koji rade u stranim zemljama, osobe koje se ne mogu samostalno kretati itd.

Postupak uključivanja u terapiju je slijedeći:

 1. Online prijava putem kontakt obrasca
 2. Uplata naknade za terapijsku seansu
 3. Nakon primljene uplate dogovara se termin u kojem ćemo se naći na online vezi. Trajanje online seanse je 50 minuta.
 4. Online vezu može se uspostaviti putem Skype-a, Viber-a ili Face Time-a. Važno je da postoji mogućnost za audio i video vezu!

Više informacija…


Neurolingvističko programiranje – NLP

Predstavlja posebno učinkovitu coaching metodu rada na sebi s naglaskom na poticanje izvrsnosti.

Posebno se dobro primjenjuje u individulanom i grupnom radu. Nudi brzinu i efikasnost u pronalaženju riješenja, poboljšava osobne komunikacijske vještine, nudi razumijevanje vlastitih i grupnih odnosa te potiče rast osobnog potencijala.

Izvrsno se aplicira u radu u poslovnom okruženju (internoj komunikaciji, ljudskim resursima, svaranju identiteta tvrtke…)


Wingwawe® coaching 

Vrsta intervencije koja djeluje na individualne vlastite snage pojedinog klijenta. Temelji se na EMDR terapiji (bilateralnoj stimulaciji hemisfera zbog brzih pokreta očiju) te se povezuje s manje teškim problemima.

Naziva se i coaching resursa i coaching uvjerenja te se uspješno primjenjuje u kombinaciji s NLP metodom.

Izvrstan je način za fokusiranje resursa na vrhunska postignuća, rješavanje emocionalnih blokada, stresa…